NASH-122 鬼畜淫棍们性道具,淫舌,手指,阴茎共用色情的凌辱熟女主妇

NASH-122 鬼畜淫棍们性道具,淫舌,手指,阴茎共用色情的凌辱熟女主妇

或问,《金匮》麦门冬汤所主之病,与妇人倒经之病迥别,何以能借用之而有效验?瘕结于上脘,其大如橘,按之甚硬,时时上攻作疼,妨碍饮食。

再饮数日,其心中发热亦愈。此证阳明实热,已现于脉,非投以白虎加人参汤不可,君须放胆用之,断无差谬。

”又可此论,亦即愚用人参于白虎汤后,以通大便之理也。服破气药而滑泻者,制此汤以救其误。

奉天吕姓幼童,年五六岁,每年患眼疾六七次,皆治于东人医院。而苏醒后,复有余热不清,此伏火后作也。

此方所主之证,即《伤寒论》大青龙汤所主之证也。又服一剂,以善其后。

为开生石膏一两半,煎汤饮之。临时斟酌适宜,用之无不效者。

Leave a Reply